Chat Met Vreemden

Oeps. De vriendenlijst is eventjes weg

Gepubliceerd op . Gewijzigd op .

Up­da­te On­der­staand pro­bleem zou nu op­ge­lost moe­ten zijn. On­der­vind je nog steeds pro­ble­men? Stuur ons een e-mail.

Ori­gi­ne­le ar­ti­kel

Sinds af­ge­lo­pen don­der­dag is voor een aan­tal ge­brui­kers de vrien­den­lijst weg, met een bij­be­ho­ren­de fout­mel­ding.

Geen zor­gen! Je vrien­den zijn er nog, maar wor­den door een fout aan onze kant niet meer weer­ge­ge­ven.

We ver­wach­ten za­ter­dag een op­los­sing te heb­ben voor dit ver­ve­len­de pro­bleem.

Ons ex­cu­ses voor het on­ge­mak.