Chat Met Vreemden icoon

Chat Met Vreemden

Privacyverklaring

Chat Met Vreemden is een onderdeel van Limetric (KvK 54255074).

Chat Met Vreemden respecteert de privacy van alle Gebruikers op haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die ons verschaft wordt altijd vertrouwelijk wordt behandeld.

Vastleggen en verwerking van gegevens

De door jou verstrekte persoonsgegevens komen onder de verantwoordelijkheid van Chat Met Vreemden te vallen. Jouw gegevens worden gebruikt voor administratieve doeleinden, en om een goede werking van de website mogelijk te maken. Jouw gegevens worden niet verstrekt aan bedrijven en instellingen buiten Chat Met Vreemden, tenzij je hiervoor expliciet toestemming hebt gegeven, of wanneer er een wettelijke verplichting voor Chat Met Vreemden bestaat deze gegevens te verstrekken. De volgende persoonsgegevens kunnen worden vastgelegd of verwerkt:

Opslag van gegevens

Op Chat Met Vreemden worden bezoekgegevens bijgehouden om de belangstelling voor de verschillende onderdelen van de website te meten. Daardoor kan de inrichting van de website aangepast worden aan de belangstelling en ervaringen van bezoekers. De gegevens worden niet op individueel niveau geanalyseerd, tenzij er het vermoeden bestaat dat de gebruiker handelingen verricht die strijdig zijn met wet- en regelgeving en/of met de gebruiksvoorwaarden.

Links van derden

Op Chat Met Vreemden staan hyperlinks naar andere websites. Chat Met Vreemden is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacybeleid van deze websites.

Inzage en correctie

Na inschrijving heb je te allen tijde de mogelijkheid jouw opgegeven persoonsgegevens in te zien, op te vragen of te wijzigen. Bij uitschrijving worden al jouw persoonsgegevens verwijderd uit onze systemen, met een vertraging van maximaal één jaar. Deze termijn stelt ons in staat om meldingen en klachten met terugwerkende kracht te onderzoeken.

Beveiliging gegevens

Chat Met Vreemden maakt gebruik van verschillende veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

Contact

Heb je een vraag of opmerking naar aanleiding van ons privacyverklaring? Stuur een e-mail naar info@chatmetvreemden.nl.

Terug naar Chat Met Vreemden