Chat Met Vreemden

Apps - Veelgestelde vragen

Waar kan ik de An­droid app down­lo­a­den?

De An­droid app is gra­tis te down­lo­a­den uit de Goog­le Play Sto­re.

Waar­om is er geen iP­ho­ne of iPad app?

Het ma­ken van een app kost veel tijd. Op dit mo­ment in­ves­te­ren wij onze tijd lie­ver in de An­droid app en web­si­te. De web­si­te werkt na­me­lijk ook erg goed op de iP­ho­ne en iPad.

Werkt de web­si­te ook op de iP­ho­ne?

Ja! De web­si­te werkt goed op de iP­ho­ne en wordt re­gel­ma­tig ge­test. Als er toch iets fout gaat kan je dat per e-mail bij ons mel­den.

Werkt de web­si­te ook op de iPad?

Ja, de web­si­te werkt ook goed op niet al te oude Ap­ple iPad ap­pa­ra­ten. Als er toch iets fout gaat kan je dat per e-mail bij ons mel­den.

Wat zijn de ver­schil­len tus­sen de web­si­te en de An­droid app?

De An­droid app ge­bruikt min­der bat­te­rij dan de web­si­te, ze­ker wan­neer je aan het vi­deo­bel­len bent. Daar­bij be­vat deze ex­tra mo­ge­lijk­he­den die de web­si­te op dit mo­ment nog niet heeft. Je kan je ac­count in zo­wel de app als op web­si­te ge­brui­ken.

Per­soon­lijk con­tact

Heb je lie­ver per­soon­lijk con­tact? Check onze con­tact­ge­ge­vens.