Chat Met Vreemden

Cookiebeleid

Chat Met Vreem­den plaatst coo­kies om het ge­bruiks­ge­mak voor be­zoe­kers te ver­gro­ten. Ze hel­pen in func­ti­o­na­li­teit en zijn be­doeld om in­zicht te krij­gen in de wer­king en ef­fec­ti­vi­teit van de web­si­te.

Alle coo­kies kun­nen in­dien ge­wenst uit­ge­zet wor­den in de brow­ser. De web­si­te zal goed blij­ven func­ti­o­ne­ren.

Func­ti­o­ne­le coo­kies

Coo­kies waar­mee de ge­brui­ker au­to­ma­tisch kan wor­den aan­ge­meld. Te­vens wordt uni­queI­den­ti­fier ge­bruikt om mis­bruik van de dienst te­gen te gaan.

NaamLocatieFunctieLevensduur
userIdentifierDomeinIdentificatienummer van account.10 jaar
userSecretDomeinCode van account voor direct aanmelden.10 jaar
uniqueIdentifierDomeinIdentificatienummer van browser.10 jaar

Ana­ly­ti­sche coo­kies

Coo­kies waar­mee het ge­bruik van de web­si­te kan wor­den ge­me­ten. De ana­ly­ti­sche coo­kies kun­nen wij niet her­lei­den tot per­so­nen, en zijn dus ge­a­no­ni­mi­seerd.

NaamLocatieBronLevensduur
_gaDomeinGoogle Analytics2 jaar
_gidDomeinGoogle Analytics24 uur